Publicacións

O Museo publica cada ano un Boletín onde se recollen estudios sobre a arqueoloxía, historia, arte, tradicións, costumes, festas,... da Comarca de Melide. Aberto a todos, con artigos e estudios de calquera persoa interesada en publicar as súas investigacións sobre a Terra de Melide.

Ademais este Boletín sirve como anuario da actividade do Museo ó longo de todo o ano. Se inclúe ó final de cada número un apéndice documental extraído dos archivos históricos.

Normas de publicación:
- Debe ter como tema fundamental a  Terra de Melide. Calquera temática, sempre que teña como referencia a nosa Comarca.
- Pode incluir fotografías, debuxos, esquemas,...
- A poder ser en galego.
Se queres publicar o teu artigo no Boletín envíanolo o noso correo e-mail: museomelide@telefonica.net

O Museo conta con outras publicacións periódicas como son:
- Serie de CD, DVD's sobre o Patrimonio histórico artístico da Terra de Melide, e sobre os Camiños de Santiago na Terra de Melide.
O CD conta cun conxunto de fotografías dos Camiños de Santiago (Primitivo e Francés) o seu paso polas Terras de Melide. (Para ver no ordenador).
Os DVD's son documentais de producción propia de máis de 3 horas de duración cada un.

Ademais publicáronse unha serie de Guías visuais do Patrimonio da Vila de Melide, e de festas e tradicións da Vila de Melide; así como tres cuadernos de fichas orientadas á didáctica sobre o patrimonio histórico-artístico e sobre o Museo.
O Museo conta tamén con 12 trípticos sobre os Camiños de Santiago e sobre diversos aspectos culturais e artísticos da Vila.

  PERSONAXES DA COMPAÑA DE MELIDE (1ª PARTE) O PORTADOR DA CRUZ: Iniciamos hoxe unha nova sección onde imos ir amosando todas e cada unha da...