Biblioteca


Adxuntamos a continuación o catálogo da Biblioteca do Museo en formato Excel.
Os libros están clasificados atendendo ás seguintes categorías:

 • Arqueoloxía (memorias de escavacións, teses doutorais, informes, e literatura arqueolóxica)
 • Arte (pintura, escultura, arquitectura, monumentos e manuais de arte)
 • Biblioteca Histórica (composta por volumes editados antes dos anos ´70)
 • Camiño de Santiago (libros sobre esta temática en exclusiva tanto de arte, como de historia, arqueoloxía, guías, catálogos, estudos...)
 • Catálogos (libros sobre catálogos de exposicións organizadas por Museos de Galicia e España)
 • Etnografía (publicaciós centradas nesta temática, fundamentalmente sobre temas de costumes, usos, ferramentas, útiles,..)
 • Guías (cadernos didácticos e guías de visitas de Museos e institucións)
 • Historia (tanto de Galicia como de temática xeral)
 • Literatura (composta por obras de escritores galegos e autores locais)
 • DVD (colección de vídeos editados por outros Museos, centros de interpretación e Asociacións)
 • Boletíns (produto do intercambio de publicacións con institucións, Museos e centros de interpretación de Galicia, España e Portugal)
 • Revistas (publicacións peiódicas de índole etnográfica, histórica e museística)

Moitos dos volumes que contén a nosa Biblioteca poderían estar agrupados en máis dunha categoría, pero conservouse o método de clasificación que xa existía dende os comezos da mesma, procedendo dende o ano 2012, únicamente o siglado de cada un dos exemplares.


A consulta dos libros debe efectuarse en sala exclusivamente, podendo sair en préstamo algún exemplar só en determinadas condicións que serían negociables co persoal do Museo.Catálogo Dixital da Biblioteca