Peza do mes


 PEZA DO MES 

Iremos publicando cada mes unha peza singular do Museo. 

Nesta sección imos incluír aquelas pezas do Museo que pasan desapercibidas para os visitantes. Trátase de pezas que por non ser de uso habitual, non son coñecidas nin recoñecidas pola maioría, pero que teñen un alto valor etnográfico, arqueolóxico, histórico ou documental. ¡Pezas singulares, únicas, interesantes!.
Son unha escolla de pezas de todas as sección do Museo, que irán aparecendo mes a mes, cunha pequena explicación de cada unha delas.
Logo so queda vir ó Museo para velas in situ.

Peza do mes ano 2020

 

XULLO
Pía de auga de San Cidre


                     XUÑO
           Rodela da Martagona    MAIO
Corneta


Peza do mes ano 2018
Peza do mes ano 2017  


Peza do mes ano 2016