Boletíns

ÍNDICES DOS BOLETÍNS PUBLICADOS:

Nesta sección publícanse os índices dos boletíns editados polo Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terra de Melide.
Tamén é posible descargar en pdf os artigos dos boletíns 1 ó 10 ambos incluídos. En breve iranse incorporando novos números descargables.

Boletín 1
    1982AGOTADO


§  Presentación;   Conde de Borraxeiros 
-         Santa María de Ordes
-         San Xoán de Golán  
-         Santa Uxía do Monte
-         Santa María de Novela
-         San Xiao de Zas de Rei
-          San Xoán de Arcediago
-         Mosteiro de Sancti Spiritus de Melide               
§  Melide dos meus retornos;  Xosé María Monterroso Devesa
§  Los Ulloa y Mellid s. XV; Hermida Rodríguez
§  Poesía; Xosé Vázquez  Pintor

Boletín 2
   1983


AGOTADO

§  Antergo Castelo de Melide; Conde de Borraxeiros
§  Os cruceiros da Terra de Melide (parte 1); (parte 2)Xosé Manuel Broz Rei
§  Novas aportacións: Xosé Manuel Broz Rei
-         Crave de arco
-     Capitel floral  
§  Escorzo melidense de la casa de Altamira;  Antonio Hermida Rodríguez
§  Arte románico galego San Antolín de Toques; Carlos Platero Fernández
§  Filosofía do Camiño de Santiago; Antonio García Mourelle
§  Debuxo da praza das Coles; Xesús Iglesias Rodríguez
§  Encol dos coros melidáns; Xosé Domingos Fuciños Gómez
§   O Melide de Ticino (Suíza); Xosé Domingos Fuciños Gómez
Boletín 3
    1985
 AGOTADO
-         Don Eduardo Álvarez Carballido; X. D. Fuciños Gómez
-          Fray Guillermo Vázquez Núñez; X. M. Rodríguez Pampín
-         D. Antonio Taboada RocaHermida Rodríguez
§   Os ferreiros da terra de MelideXosé Manuel Broz  Rei
§  Acotaciones a los fueros de Mellid; Hermida Rodríguez
§  A batalla de Porto de Bois; Carlos Platero Fernández
§  Melide “forxa de cregos”; Antonio García Mourelle
§  Melide de onte (Foto)           
§  Sociedades e cultura en Melide (1900-1985); Xosé Domingos Fuciños Gómez
-         Xosé Vázquez Pintor
-         Xosé  Monterroso Devesa
-         Manoel  Souto
-         Exeria Branco
-         D.  Andrés Sampayo Sixto
-         Fernando Vázquez  Arias
-         Xesús Iglesias Rodríguez
-         Munehiro IkedaBoletín 4
   1988


AGOTADO

§  Prólogo
§   Escavacións arqueolóxicas no Castro da Graña; Gonzalo Meijide Cameselle;  Fernando Acuña Castroviejo
§  Materiais da Mámoa da Martagona; Ramón Fábregas Valcarce
§  Bronces do Museo Terra de MelideGonzalo Meijide Cameselle
§   Notas sobre o Tesouriño numismático de Gundrei;  A. Ortíz Fernández;  F. Acuña Castroviejo
§  Os zapateiros de Melide;  Xosé Manuel Broz Rei


Boletín 5
    1990

AGOTADOBoletín 6
   1991
              Boletín 7
    1992


AGOTADO

Boletín 8
   1993

AGOTADO  
               

Boletín 9
   1995

AGOTADO


-          Parroquias de Melide (parte 1)
-          Parroquias de Melide (parte 2)
-          Parroquias de Melide (parte 3)
-          Características dos Hórreos
-          Reloxos de sol e portas antigas
-          Artistas de Melide
-          As Telleiras
-          Pontes, pasais e muíños
-          Fornos e panadeiros
-          As fontes
-          Poesía etnográfica
§   Continuación do Libro Becerro de Sancti Spiritus; Xosé Manuel Broz Rei;  Dolores Primo Barja

Boletín 10
    1997


        AGOTADO


Boletín 11
   1998
Boletín 12
   1999

Boletín 13
   2000
Boletín 14
    2001-         A fachada do Hospital
-         Laudas do convento franciscano
-         O sartego de Diego García
-         A Orde do Temple en Melide
-         Os xudeus en Melide 
-         Melide medieval Boletín 15
   2002
                        

Boletín 16
   2003                

Boletín 17
   2004
                    


Boletín 18
   2005
 • Índice
 • Presentación;  Xosé Manuel Broz Rei
 • Novas   aportaciós ó patrimonio da Terra de Melide: Xosé Manuel Broz Rei
-         O cruceiro de Melide
-         O Cristo de Grobas
-         Santa María de Baltar
-         San Antonio de Grobas
-         O Retablo lateral de Golán
-         A Construción dun hórreo tradicional                   
                

Boletín 19
    2006
 • Índice
 • Presentación; Xosé Manuel Broz Rei
 • Novas aportacións ó patrimonio da Terra de Melide: Xosé Manuel Broz Rei
-         Os telleiros de Leboreiro
-         Un Cabaleiro de Santiago                    
                

Boletín 20
    2007 • Índice
 • Presentación;  Xosé Manuel Broz Rei
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide: Xosé Manuel Broz Rei
-         A ponte de Furelos
-         A Pena Ferrada
-         Pazo de Vilar de Ferreiros
-         Letreiro na torre parroquial                     

Boletín 21
     2008
 • Presentación, Xosé Manuel Broz Rei 
 • Estudios sobre a arqueoloxía de Melide; Cristina Vázquez Neira
-         Petróglifo de Vilares
-         Mámoa do Raposo
-         Castro de Melide
-         Fusaiola e machado de Penas                
§   Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         O Castelo de Grobas
-         Antigas tendas de mostrador
                     Boletín 22
    2009

-         Retablo de San Antonio
-         Retablo do Nazareno
-         Órgano de Sancti Spiritus
-         Capela do Santo Cristo
-         Imaxe do Neno Xesús
-         A Praza do Convento
-         Un Camiño de Santiago
-         A fragua do latoeiro                
-         Monasterios Olvidados: A Capela II (conclusión)
             

Boletín 23
   2010


-         Escudo dos Moscoso
-          O Castelo de Pambre e Melide
-         A ponte de Busel
-         O retablo do Nazareno
-         As pinturas da Capela
-          O Castro de San Martiño das Varelas                     
-         Personal de Legos de Furelos
-         Pleito de Furelos
               


Boletín 24
    2011

-         O  río Catasol
-         Pinturas murais da Capela
-         O  románico de Moldes
-         A Familia Mosquera
-         Lembranza do pintor Rocha                 
               


Boletín 25
    2012


AGOTADO

-         Xenealoxía do apelido Mellid

-         Catastro da Ensenada: San Vicente de Ribadulla                  
               


Boletín 26
    2013-         Celosía de Maceda
-         As imaxes da Capela
-         A fachada da casa Rectoral
-         A vella escola das Cazallas
-         Un cesteiro artesán                 
                 

Boletín 27
    2014§   Presentación; Xosé Manuel Broz Rei
§  Pasado e presente de Agro de NogueiraSara Rodríguez  Souto
§   Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         O Arquivo Taboada Roca
-         O Nazareno de Melide
-         As campás da torre de Melide
-         Carboeiros e corticeiros nas ribeiras de Ulla                 
§   Tabernas, pensións e casas de xantar no Melide da memoria desde a Idade Media ata 1970 (parte 1) (parte 2) (parte 3)Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
-         Os Castelos de Melide          
               

Boletín 28
    2015
-         Imaxes da Terra de Melide
-         Portas medievais
-         Mapa de Melide do ano 1812
-         Furelos da Encomenda de Portomarín               
§   O cine e as Veladas no Melide de onte; Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
Boletín 29
    2016


 • Presentación Xosé Manuel Broz Rei
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         As pontes do Río Seco
-         O muíño de Furelos
-         A portada do Hospital- Museo
-         A familia Fernández de Gondollín            
§   Recordos de Melide: os coches das feirasCristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
         


Boletín 30
    2017
-         A memoria que sempre resucita; Xosé Vázquez Pintor
-         Xente boa: Mingos de Pita; Jesús Varela Fraga
-         Homenaxe a Mingos Fuciños: Terramelidao a ultranza; Xosé Manuel Broz Rei
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         A Casa da Cruz
-         A pedra das vieiras
-         Zapateiros e panadeiras en Melide          
         


Boletín 31
   2018-         Casas antigas de Melide
-         Dúas casas melidás
-         A casa urbana melidá 
-         Azulexos en casas antigas
-         Tendas antigas 
-         A familia Ron Varela
        

Boletín 32
   2019
 • Presentación;  Xosé Manuel Broz Rei
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         A confraría do Carme 
-         Xenealoxías de Furelos          
-         Hermandad  de Rocamador
       
Boletín 33
   2020
    
  §   Presentación;  Xosé Manuel Broz Rei

§   Sobre os petroglifos e outros motivos rupestres insculturados na Terra de Melide;

Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez

§   Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei

-         Heroínas en Melide no ano1809

-         A portada do Museo 

-         O antigo Camiño deSantiago, desde Melide ó Barreiro

-         O arco triunfal deSantantoíño de Toques 

-         Sobre o Terra de Melide nasúa 3ª edición  

-          Os fogueteiros Faílde

          §   Sobre os gentilicios ougentílicos do conceclho de Melide. Melitense nom melidense;          Xaquín Vázquez Rodríguez

§   Melide na prensa; Xosé Manuel Broz Rei

§   5º centenario da “Asembleade Melide”· As capitulacións do Reino de Galicia (4 de decembro de 1520-4 dedecembro de 2020). O parlamentarismo galego na Idade Moderna; Cristina Vázquez Neira

§   Alcalde Galuá (o calvario dunha familia “Benemérita”); Manuel Silva García

§   Abeancos.gal. Actualización 2020;

§   Los Quintás del Meire y As Quellas; José Luís Seijas Quintás y Víctor Pena Bruzos y Quintás

§   Sar de Coiro;   José Rodríguez Suárez

§   Memorias dun emigrante enAmsterdam; Un emigrante, F.R.F.

§   Xubilación de María PardoLareu, secretaria do Xulgado de Paz de Melide;  Xosé Manuel Broz Rei

§   Arte a flor de pel. Osbombos dunha terra;  Soqui Cea Vázquez   

§   25 anos do colexio Mestre PastorBarral. Nomes e apelidos dunha doazón;  Soqui Cea Vázquez  

§   Notas etnolingüísticas daTerra de Melide (X); Ramón Fraga García  

§   Impresiones de un coruñésen Mellid;  Alberto Lafuente Rodríguez  

§   Los Somoza del Pazo deSanta María; Conde de Borraxeiros

§   Padrón de la villa de Mellid y su jurisdicción, en el año 1708; Antonio Taboada Roca

§   Mellid: turismo-caza ypesca; José Ares Lois

§   Mellid: El convento de losPadres Pasionistas, de Priorada; Manuel Taboada Fernández

§   Poesía de Emilio Pereiro Quiroga

§   Glosario etimolóxico determos anatómicos; Héctor Fraga García  

§   Lembranza e homenaxe aAlberto de La Fuente Rodríguez; Xosé Manuel Broz Rei

§   Biografía de Don ManuelTaboada Roca; Xosé Manuel Broz Rei

§   Lembranza de Sabino Fuciños; Xosé Manuel Broz Rei

§   Notas para a xenealoxíaFuciños; Luís Fuciños Conde e Xosé Manuel Broz Rei

§   Lembranza de José MiguélezPampín, Mercedario e músico;  Xosé Manuel Broz Rei

§   Lembranza ós socios José Núñez López, Héctor Fraga García, Tila Laya Agra, Adita Landín Salguieros e José Rodríguez Vilas, in memoriam; Xosé Manuel Broz Rei

§   Fotos de Melide;  Xosé Manuel Broz Rei

§   Exposición de tallas e carros de cabanas e pinturas de Broz; Xosé Manuel Broz Rei

§   Actividades do Museo no ano 2020

§   Doazón de pezas para oMuseo de Melide no ano 2020

§   Novas incorporacións á Biblioteca do Museo no ano 2020

§   Visitantes do Museo daTerra de Melide no ano 2020

§   Subvención do Concello aoMuseo

§   Contas do Museo do ano 2020

§   Apéndice Documental: Xosé Manuel Broz Rei

-         Legaxos de Escribáns (continuación)

-         Arquivo Histórico de Lugo

         

Boletín 34
   2021

Boletín 35      2022

Boletín 36      2023


 • §   Presentación              Xosé Manuel Broz Rei

  §   Novas aportacións ó patrimonio de Melide  Xosé Manuel Broz Rei

  -         Acristalamento da portada do museo 

  -         Melide no ano 1810. Preito da praza da Moa  

  -         A Capela de San Antonio 

  -         Alfredo Montero, escultor           

  §   Xacemento arqueolóxico da Xesteira das Palinas. O primeiro Campo de Furnas descuberto en terras galegas.    Emilio Ramil González, Xurxo Broz Rodríguez 

  §   Machado ¿ou aixola? De tope e dous aneis do Castro de Saa (A Pastoriza-Lugo). Unha reflexión ó redor do sistema de enmangue en comparativa coas coleccións do Museo da Terra de Melide   Emilio Ramil González; Xurxo Broz Rodríguez  

  §   Limpeza e escavación arqueolóxica en área en Richinol-Melide entre o PP.QQ. 0+940-1+240 da obra da “Autovía A-54 Lugo-Santiago, treito: enlace Melide (SUR) enlace Palas de Rei”   Xosé Ramón Martínez Casal 

  §   Abeancos.gal. Actualización 2021  Cristina Vázquez Neira 

  §   Características do interior da torre do Convento de Sancti Spiritus de Melide.  Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez 

  §   Aproximación ós cruceiros de Melide na obra de Xosé M. BrozRei do ano 1983.  Ángel Utrera Baza 

  §   Xentes da Terra de Melide (II) Miguel Bugliot 

  §   Un melidao en Brasil    Ángel López Vidal 

  §   La Vía de la Plata. Un camino y su historia    Fernando Pampín Vázquez 

  §   María de Ulloa, Señora de Cambados e o seu tempo      Sindo Mosteiro  .

  §   Gloario etimolóxico de termos anatómicos (II)       Héctor Fraga García 

  §   Baixo a luz dun candil       Manuel Silva García 

  §   Notas etnolingüísticas da Terra de Melide (XI)     Ramón Fraga García 

  §   As dúas luces       José Mª Monterroso Devesa 

  §   Drama em dous actos     José Mª Monterroso Devesa 

  §   As Quellas e a parroquia do Meire. As nosas aldeas e raíces Quintás  José Luís Seijas Quintás,  Mª Ángeles Mejuto Quintás 

  §   La Casa Consistorial de Mellid      Antonio Taboada Fernández 

  §   Fotos de Melide     Xosé Manuel Broz Rei 

  §   Artistas no Camiño: Guillermo Otero             

  §   Actividades do Museo no ano 2021 

  §   Doazón de pezas para o Museo de Melide no ano 2021

  §   Novas incorporacións á Biblioteca do Museo no ano 2021

  §   Visitantes do Museo da Terra de Melide no ano 2021 

  §   Contas do Museo do ano 2021


§   Presentación      Xosé Manuel Broz Rei

§   Novas aportacións ó patrimonio de Melide   Xosé Manuel Broz Rei

-         A familia Penas, de Quinzán e Melide

-         Os capiteis das pilastras de San Antonio  

-         A Sancristía da Capela de San Antonio

-         Os carpinteiros 

-         A Casa da Encomenda de Portomarín en Furelos  

-         Casas con esquinas de pedra  

-         Restauración da Ponte de Furelos

-         O Cruceiro de Melide

-         Recebado de fachadas

-         Diario da empresa Unión Melidense

-         Un melidao na Guerra de Cuba

-         Lugar de Vilanova, propiedade dos Templarios

-         Xenealoxía Regueiro, das Cazallas

                §   A torre da Obra Pía de San Antón de Melide Xurxo Broz, Cristina Vázquez 

§   Sondaxes arqueolóxicas valorativas no entorno do Castro de Campos (Santa María de Campos-Melide) entre os PPQQ 14+310 15+620 da obra “Autovía A-54 Lugo-Santiago. Treito: Enace Melide (Sur), Enlace Arzúa (Oeste)”   X. Ramón Martínez Casal

§    As fusaiolas do Castro da Graña (Toques, A Coruña), unha análise descritiva     Manuel Rodríguez Calviño

§   A casa con tellado en archete, unha reminiscencia do pasado medieval nas construcións populares da Terra de Melide  Xurxo Broz,  Cristina Vázquez 

§   Escavación arqueolóxica no xacemento de Reboredo-Ollo do Coito (Santiso-A Coruña)    Xaquín Ferrer Cruz

§   Joaquín Varela Gundín (piloto, geógrafo e cartógrafo notável)     Xosé María Monterroso Devesa-Juega      

§   In memoriam Javier Rodríguez Pampín (ex-alcalde de Melide y ex-jugador del Lugo) Manuel Silva García      

§   Vaiche-boa (noite de contos)        Manuel Silva García

§   Vida y muerte, dolor y placer     Manuel Silva García            

§   Notas etnolingüísticas da Terra de Melide (XII)    Ramón Fraga García    

§   A taberna dos ladróns, gavilla de Alemparte. Atraco frustado na Ponte de Mourazos José Antonio Sánchez Mendoza            

§   Julito Castro, pintor. Pioneiro da rotulación en Melide    Soqui Cea Vázquez         

§   Gloario etimolóxico de termos anatómicos (III)   Héctor Fraga García            

§   Fotos de Melide   Xosé Manuel Broz Rei

§   Actividades do Museo no ano 2022

§   Actualización Abeancos.gal ano 2022

§   Doazón de pezas para o Museo de Melide no ano 2022

§   Novas incorporacións á Biblioteca do Museo no ano 2022

§   Visitantes do Museo da Terra de Melide no ano 2022

§   Contas do Museo do ano 2022

§   Presentación      Xosé Manuel Broz Rei

§   Novas aportacións ó patrimonio de Melide   Xosé Manuel Broz Rei

-         Antonio Prado Díaz

-         Ezequiel 

-         Casa e escaleiras de Calvo

-       Aula da Cátedra

-       Censo de 1915

-         Casas dos 20

-         Mourelos

-         Fondo documental García Pazo

                §   Porqué taparon a calzada da Ponte de Furelos? Cousas que non se entenden!                             Xurxo Broz, Cristina Vázquez 

§   A Tarasca da pourxo Broz Rei, Cristina Vázquez Neirartada de San Pedro de Melide   Xurxo Broz Rei, Cristina Vázquez Neira

§    Escavación arqueolóxica dun hábitat do Calcolítico Idade do Bronce no lugar do Mazadoiro e a Regada (Concellos de Arzúa e Santiso);     Xosé Ramón Martínez Casal

§   Plan Xeral de Ordenación Municipal da vila de Melide ano 1950  Xulio Álvarez García; Xosé Manuel Broz Rei

§   A familia Ron de Toques  Evaristo Antonio Mella, Xosé Manuel Broz Rei

§   Artistas Melidaos     Niso Rodríguez Hernández      

§   Ramón Irago Silva Manuel Silva García      

§   50 anos de fútbol feminino en Melide      Soqui Cea Vázquez

§   As quellas e as parroquias do Meire. As nosas aldeas e raíces Quintás (II parte)         José Luís Santiago Seijas Quintás, María Ángeles Mejuto Quintás            

§   Notas etnolingüísticas da Terra de Melide (XIII)    Ramón Fraga García    

§   Relatos dalgúns episodios carlistas habidos por estas terras do Alto Deza e Terras de Abeancos   José Antonio Sánchez Mendoza                

§   Gloario etimolóxico de termos anatómicos (IV)   Héctor Fraga García  

§   Poemas    Antonio Vázquez Tierra      

§   Fotos de Melide   Xosé Manuel Broz Rei

§   Lembrando os comezos  da Coral   Xosé Manuel Broz Rei  

§   Actividades do Museo no ano 2023

§   Actualización Abeancos.gal ano 2023

§   Doazón de pezas para o Museo de Melide no ano 2023

§   Novas incorporacións á Biblioteca do Museo no ano 2023

§   Visitantes do Museo da Terra de Melide no ano 2023

§   Contas do Museo do ano 2023

  SIMBOLOXÍA, MITOS E RITOS NA TERRA DE MELIDE A BALANZA DO CRUCEIRO DE MELIDE Certamente o Cruceiro de Melide, o decano dos cruceiros gale...