Boletíns

ÍNDICES DOS BOLETÍNS PUBLICADOS:

Nesta sección publícanse os índices dos boletíns editados polo Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terra de Melide.
Tamén é posible descargar en pdf os artigos dos boletíns 1 ó 10 ambos incluídos. En breve iranse incorporando novos números descargables.

Boletín 1
    1982AGOTADO


§  Presentación;   Conde de Borraxeiros 
-         Santa María de Ordes
-         San Xoán de Golán  
-         Santa Uxía do Monte
-         Santa María de Novela
-         San Xiao de Zas de Rei
-          San Xoán de Arcediago
-         Mosteiro de Sancti Spiritus de Melide               
§  Melide dos meus retornos;  Xosé María Monterroso Devesa
§  Los Ulloa y Mellid s. XV; Hermida Rodríguez
§  Poesía; Xosé Vázquez  Pintor

Boletín 2
   1983


AGOTADO

§  Antergo Castelo de Melide; Conde de Borraxeiros
§  Os cruceiros da Terra de MelideXosé Manuel Broz Rei
§  Novas aportacións: Xosé Manuel Broz Rei
-         Crave de arco
-     Capitel floral  
§  Arte románico galego San Antolín de Toques; Carlos Platero Fernández
§  Filosofía do Camiño de Santiago; Antonio García Mourelle
§  Debuxo da praza das Coles; Xesús Iglesias Rodríguez
§  Encol dos coros melidáns; Xosé Domingos Fuciños Gómez
§   O Melide de Ticino (Suíza); Xosé Domingos Fuciños Gómez
Boletín 3
    1985
 AGOTADO
-         Don Eduardo Álvarez Carballido; X. D. Fuciños Gómez
-          Fray Guillermo Vázquez Núñez; X. M. Rodríguez Pampín
-         D. Antonio Taboada RocaHermida Rodríguez
§   Os ferreiros da terra de MelideXosé Manuel Broz  Rei
§  Acotaciones a los fueros de Mellid; Hermida Rodríguez
§  A batalla de Porto de Bois; Carlos Platero Fernández
§  Melide “forxa de cregos”; Antonio García Mourelle
§  Melide de onte (Foto)           
§  Sociedades e cultura en Melide (1900-1985); Xosé Domingos Fuciños Gómez
-         Xosé Vázquez Pintor
-         Xosé  Monterroso Devesa
-         Manoel  Souto
-         Exeria Branco
-         D.  Andrés Sampayo Sixto
-         Fernando Vázquez  Arias
-         Xesús Iglesias Rodríguez
-         Munehiro IkedaBoletín 4
   1988


AGOTADO

§  Prólogo
§   Escavacións arqueolóxicas no Castro da Graña; Gonzalo Meijide Cameselle;  Fernando Acuña Castroviejo
§  Materiais da Mámoa da Martagona; Ramón Fábregas Valcarce
§  Bronces do Museo Terra de MelideGonzalo Meijide Cameselle
§   Notas sobre o Tesouriño numismático de Gundrei;  A. Ortíz Fernández;  F. Acuña Castroviejo
§  Os zapateiros de Melide;  Xosé Manuel Broz Rei


Boletín 5
    1990

AGOTADOBoletín 6
   1991
              Boletín 7
    1992


AGOTADO

Boletín 8
   1993

AGOTADO  
               

Boletín 9
   1995

AGOTADO


-          Parroquias de Melide (parte 1)
-          Parroquias de Melide (parte 2)
-          Parroquias de Melide (parte 3)
-          Características dos Hórreos
-          Reloxos de sol e portas antigas
-          Artistas de Melide
-          As Telleiras
-          Pontes, pasais e muíños
-          Fornos e panadeiros
-          As fontes
-          Poesía etnográfica
§   Continuación do Libro Becerro de Sancti Spiritus; Xosé Manuel Broz Rei;  Dolores Primo Barja

Boletín 10
    1997


        AGOTADO


Boletín 11
   1998
Boletín 12
   1999

Boletín 13
   2000
Boletín 14
    2001-         A fachada do Hospital
-         Laudas do convento franciscano
-         O sartego de Diego García
-         A Orde do Temple en Melide
-         Os xudeus en Melide 
-         Melide medieval Boletín 15
   2002
                        

Boletín 16
   2003                

Boletín 17
   2004
                    


Boletín 18
   2005
 • Índice
 • Presentación;  Xosé Manuel Broz Rei
 • Novas   aportaciós ó patrimonio da Terra de Melide: Xosé Manuel Broz Rei
-         O cruceiro de Melide
-         O Cristo de Grobas
-         Santa María de Baltar
-         San Antonio de Grobas
-         O Retablo lateral de Golán
-         A Construción dun hórreo tradicional                   
                

Boletín 19
    2006
 • Índice
 • Presentación; Xosé Manuel Broz Rei
 • Novas aportacións ó patrimonio da Terra de Melide: Xosé Manuel Broz Rei
-         Os telleiros de Leboreiro
-         Un Cabaleiro de Santiago                    
                

Boletín 20
    2007 • Índice
 • Presentación;  Xosé Manuel Broz Rei
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide: Xosé Manuel Broz Rei
-         A ponte de Furelos
-         A Pena Ferrada
-         Pazo de Vilar de Ferreiros
-         Letreiro na torre parroquial                     

Boletín 21
     2008
 • Presentación, Xosé Manuel Broz Rei 
 • Estudios sobre a arqueoloxía de Melide; Cristina Vázquez Neira
-         Petróglifo de Vilares
-         Mámoa do Raposo
-         Castro de Melide
-         Fusaiola e machado de Penas                
§   Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         O Castelo de Grobas
-         Antigas tendas de mostrador
                     Boletín 22
    2009

-         Retablo de San Antonio
-         Retablo do Nazareno
-         Órgano de Sancti Spiritus
-         Capela do Santo Cristo
-         Imaxe do Neno Xesús
-         A Praza do Convento
-         Un Camiño de Santiago
-         A fragua do latoeiro                
-         Monasterios Olvidados: A Capela II (conclusión)
             

Boletín 23
   2010


-         Escudo dos Moscoso
-          O Castelo de Pambre e Melide
-         A ponte de Busel
-         O retablo do Nazareno
-         As pinturas da Capela
-          O Castro de San Martiño das Varelas                     
-         Personal de Legos de Furelos
-         Pleito de Furelos
               


Boletín 24
    2011

-         O  río Catasol
-         Pinturas murais da Capela
-         O  románico de Moldes
-         A Familia Mosquera
-         Lembranza do pintor Rocha                 
               


Boletín 25
    2012-         Xenealoxía do apelido Mellid

-         Catastro da Ensenada: San Vicente de Ribadulla                  
               


Boletín 26
    2013-         Celosía de Maceda
-         As imaxes da Capela
-         A fachada da casa Rectoral
-         A vella escola das Cazallas
-         Un cesteiro artesán                 
                 

Boletín 27
    2014§   Presentación; Xosé Manuel Broz Rei
§  Pasado e presente de Agro de NogueiraSara Rodríguez  Souto
§   Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         O Arquivo Taboada Roca
-         O Nazareno de Melide
-         As campás da torre de Melide
-         Carboeiros e corticeiros nas ribeiras de Ulla                 
§   Tabernas, pensións e casas de xantar no Melide da memoria desde a Idade Media ata 1970 (parte 1) (parte 2) (parte 3)Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
-         Os Castelos de Melide          
               

Boletín 28
    2015
-         Imaxes da Terra de Melide
-         Portas medievais
-         Mapa de Melide do ano 1812
-         Furelos da Encomenda de Portomarín               
§   O cine e as Veladas no Melide de onte; Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
Boletín 29
    2016


 • Presentación Xosé Manuel Broz Rei
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         As pontes do Río Seco
-         O muíño de Furelos
-         A portada do Hospital- Museo
-         A familia Fernández de Gondollín            
§   Recordos de Melide: os coches das feirasCristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
         


Boletín 30
    2017
 • Presentación; Xosé Manuel Broz Rei
 • Homenaxe a Mingos Fuciños in memoriam
-         A memoria que sempre resucita; Xosé Vázquez Pintor
-         Xente boa: Mingos de Pita; Jesús Varela Fraga
-         Homenaxe a Mingos Fuciños: Terramelidao a ultranza; Xosé Manuel Broz Rei
§   Trinta anos das escavacións arqueolóxicas galego-polacas no Castro da Graña e Val do Río Furelos, Toques, A Coruña (1987-1994);Gonzalo Meijide Cameselle
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         Furelos, da Encomenda de Portomarín
-         O Hospital das Seixas no Camiño Primitivo
-         As Ordes de San Juan ou de Malta, do Temple, da Orde seglar Franciscana, en Melide
-         A Casa da Cruz
-         A pedra das vieiras
-         Zapateiros e panadeiras en Melide          
 • Gonzalo Cea, zapateiro de raza; Soqui Cea Vázquez
 • A arqueoloxía do Museo de Melide (II); Cristina vázquez Neira
 • Achados de estruturas arqueolóxicas nas rúas do ensanche de Melide: principais resultados dos traballos de control arqueolóxico das obras de instalación da rede de Gas Natural; Simón Pena Basso, Inmaculada Castro Paredes, Xurxo Broz
 • Abeancos.gal. Actualización 2017; Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
 • A Batalla de Melide. Aspectos sociais e militares da Francesada na bisbarra melidense;  Miguel Ares Rúa 
 • Os Garceiras de Melide e o camiño da gaita galega á modernidade; Milo Mosteiro Mato
 • Biografía de muíño. José María Alfonso García; Mª Belén García Codesido
 • Martiño Vázquez. Historia dun gaiteiro; Lucía Vázquez Brozos
 • Gaiteiros da Terra de Melide en Biscaia; Xosé Mosteiro Valiño
 • Centros galegos con melidaos; Ovidio Santos 
 • Dous escultores tallistas de Furelos: Benigno Valiño e Delmiro López; Xosé Manuel Broz Rei
 • O mandil de San Martiño de Oleiros (Toques). Reprodución dun mandil de mostra (panosdaquí tecido tradicional galego);  Carlos Díaz Cabeza e Manuel Otero López
 • As mulleres galegas no rural: pasado, presente e previsións de futuro; Mª Montserrat Varela Vázquez
 • Los Teixeiro de Recimil; Luís Robles Teijeiro
 • Xentes da Terra de Melide; Miguel Bugliot e Pilar Barreiro
 • O Tío Manuel de García; Manuel Silva García
 • Personaxes que non debemos esquecer; José Núñez López
 • Boletín nº 30. Nadal 2017; Ermitas Porto Roca
 • Unhas palabras previas á lectura de “No cinzel livre das securas”, de Antom Laia; Xosé García
 • Unha obra de teatro: El valle de la colina; Xosé Manuel Broz Rei
 • Notas etnolingüísticas da Terra de Melide (VII); Ramón Fraga García
 • Arquivos fotográficos de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
 • Actividades do Museo no ano 2017
 • Doazón de pezas para o Museo de Melide no ano 2017
 • Visitantes do Museo da Terra de Melide no ano 2017
 • Contas do Museo do ano 2017
 • Apéndice Documental: Cristina Vázquez Neira, Dolores Primo Barja, Xosé Manuel Broz Rei
-         Orden de San Juan –Encomenda de Portomarín, San Juan de Furelos (Archivo Histórico Nacional de Madrid)
         


Boletín 31
   2018 • Presentación; Xosé Manuel Broz Rei
 • A Mingos Fuciños, in memoriam. Requiem por un gaiteiro; Fernando Vázquez Arias, Xosé Manuel Broz Rei
 • Novos achados de estruturas arqueolóxicas identificadas nas obras de Gas Natural en Melide. O que agochan as nosas rúas; Simón Pena Basso, Inmaculada Castro Paredes, Xurxo Broz
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         Casas antigas de Melide
-         Dúas casas melidás
-         A casa urbana melidá 
-         Azulexos en casas antigas
-         Tendas antigas 
-         A familia Ron Varela
-         Juana Díaz Páramo Rigueiro- Sor María de la Cruz. Monxa no convento de Santa Clara de Santiago          
 • As Ichoas; Xaquín Vázquez Rodríguez, Xosé Manuel Broz Rei
 • Museo da Terra de Melide: 1978-2018. 40 anos dunha institución dedicada ó estudo, conservación e divulgación do Patrimonio Cultural da Comarca; Cristina Vázquez Neira
 • Abeancos.gal. Actualización 2018; Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
 • Don Eladio y su época (reflexiones de un testigo); Héctor Fraga García
 • Emilio Ares Lois;  Emilio Ares Rico
 • Roberto Cea Veiga. Un crego exemplar, abnegado e xeneroso; Manuel Silva García
 • Antonio Mosteiro Silvela, o gaiteiro de Penacoba; Xosé Mosteiro Valiño, Milo Mosteiro Mato
 • Personaxes melidás: Manuel Rosado García; Xosé Manuel Broz Rei
 • Nicolás Rosado Fajardo de Andrade, un pintor melidao de adopción; Nicolás Rosado Gómez
 • Xosé Núñez López, o incrible escritor de Visantoña; Ana María Pérez 
 • Do primeiro pecado (mortal) e da primeira confesión (un diálogo rocambolesco co Frade Jeremías de las Sagradas Espinas); Manuel Silva García 
 • Nomes galegos, por favor; Soqui Cea Vázquez
 • Notas etnográficas; Miguel Ares Rúa
 • Notas etnolingüísticas da Terra de Melide (VIII); Ramón Fraga García 
 • As aldeas baleiras;  Ermitas Porto Roca
 • Melide visto e vivido polos da Terra de Baixo, fai un século; José Núñez López
 • Don Juan Vázquez de Mella y Galicia;  Antonio Taboada Roca
 • Fotos de Melide;  Xosé Manuel Broz Rei
 • Actividades do Museo no ano 2018
 • Doazón de pezas para o Museo de Melide no ano 2018
 • Visitantes do Museo da Terra de Melide no ano 2018
 • Contas do Museo do ano 2018
 • Apéndice Documental: Xosé Manuel Broz Rei
-         Protocolos notariais (continuación)
        

Boletín 32
   2019
 • Presentación;  Xosé Manuel Broz Rei
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         Casas antigas de Melide (continuación)
-         A confraría do Carme 
-         Sor María de la Cruz. Monxa no convento de Santa Clara de Santiago (continuación)
-         Furelos, da Encomenda de Portomarín
-         Xenealoxías de Furelos          
 • Apelidos de Furelos; Xaquín Vázquez Rodríguez
 • Simboloxía solar, estelar, lunar e floral na arte e nas artes populares da Terra de Melide; Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
 • A gata-fouce. De ferramenta do labrego a símbolo apotropaico da loita contra o mal; Xurxo Broz Rodríguez e Cristina Vázquez Neira
 • Abeancos.gal. Actualización 2019; Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
 • Estivadas e agros; José Rodríguez Suárez
 • San Pedro de Melide. Un documento;  Miguel Ares Rúa
 • As barberías de Melide. Melide na prensa escrita; Ana María Pérez
 • Xosé Rodríguez Seixas, o gaiteiro de Laudio; Milo Mosteiro Mato
 • Costureiriña bonita;  Xosé Mato Valiño
 • Dr. Héctor Fraga García (orígenes y evolución de un historial profesional);       Héctor Fraga García 
 • Pilar de Pedrouzos e o Xuíz de Arzúa;  Manuel Silva García 
 • Raíces e Réquiems; Manuel Silva García 
 • Postremeira colaboración dun amigo da “casa”; Xosé Núñez López
 • Herba Grileira. Dez anos de música, terra e tradición; Iván Gómez Blanco
 • A familia Saavedra de Melide e a orquestra os Trobadores; Inma Castro Saavedra
 • Pepe D. Cabanas: paixón polo carro;  Soqui Cea Vázquez
 • Deputados  a Cortes polo distrito de Arzúa (1846-1923); Armando Cascón Rodríguez e Fernando Suárez Golán
 • Jesús Varela Fraga, un melidao in memoriam; José Manuel Broz Rei 
 • Notas etnolingüísticas da Terra de Melide (IX); Ramón Fraga García 
 • Fotos de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
 • Actividades do Museo no ano 2019
 • Doazón de pezas para o Museo de Melide no ano 2019
 • Visitantes do Museo da Terra de Melide no ano 2019
 • Contas do Museo do ano 2019
 • Apéndice Documental: Xosé Manuel Broz Rei
-         Hermandad  de Rocamador
-         Contrato de arrendamento do lugar do Piñeiro, Toques
-         Legaxos de Escribáns (continuación)
       
Boletín 33
   2020
    
  §   Presentación;  Xosé Manuel Broz Rei

§   Sobre os petroglifos e outros motivos rupestres insculturados na Terra de Melide;

Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez

§   Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei

-         Heroínas en Melide no ano 1809

-         A portada do Museo 

-         O antigo Camiño de Santiago, desde Melide ó Barreiro

-         O arco triunfal de Santantoíño de Toques 

-         Sobre o Terra de Melide na súa 3ª edición  

          §   Sobre os gentilicios ou gentílicos do conceclho de Melide. Melitense nom melidense;          Xaquín Vázquez Rodríguez

§   Melide na prensa; Xosé Manuel Broz Rei

§   5º centenario da “Asemblea de Melide”· As capitulacións do Reino de Galicia (4 de decembro de 1520-4 de decembro de 2020). O parlamentarismo galego na Idade Moderna; Cristina Vázquez Neira

§   Alcalde Galuá (o calvario dunha familia “Benemérita”); Manuel Silva García

§   Abeancos.gal. Actualización 2020;

§   Los Quintás del Meire y As Quellas; José Luís Seijas Quintás y Víctor Pena Bruzos y Quintás

§   Sar de Coiro;   José Rodríguez Suárez

§   Memorias dun emigrante en Amsterdam; Un emigrante, F.R.F.

§   Xubilación de María Pardo Lareu, secretaria do Xulgado de Paz de Melide;  Xosé Manuel Broz Rei

§   Arte a flor de pel. Os bombos dunha terra;  Soqui Cea Vázquez   

§   25 anos do colexio Mestre Pastor Barral. Nomes e apelidos dunha doazón;  Soqui Cea Vázquez  

§   Notas etnolingüísticas da Terra de Melide (X); Ramón Fraga García  

§   Impresiones de un coruñés en Mellid;  Alberto Lafuente Rodríguez  

§   Los Somoza del Pazo de Santa María; Conde de Borraxeiros

§   Padrón de la villa de Mellid y su jurisdicción, en el año 1708; Antonio Taboada Roca

§   Mellid: turismo-caza y pesca; José Ares Lois

§   Mellid: El convento de los Padres Pasionistas, de Priorada; Manuel Taboada Fernández

§   Poesía de Emilio Pereiro Quiroga

§   Glosario etimolóxico de termos anatómicos; Héctor Fraga García  

§   Lembranza e homenaxe a Alberto de La Fuente Rodríguez; Xosé Manuel Broz Rei

§   Biografía de Don Manuel Taboada Roca; Xosé Manuel Broz Rei

§   Lembranza de Sabino Fuciños; Xosé Manuel Broz Rei

§   Notas para a xenealoxía Fuciños; Luís Fuciños Conde e Xosé Manuel Broz Rei

§   Lembranza de José Miguélez Pampín, Mercedario e músico;  Xosé Manuel Broz Rei

§   Lembranza ós socios José Núñez López, Héctor Fraga García, Tila Laya Agra, Adita Landín Salguieros e José Rodríguez Vilas, in memoriam; Xosé Manuel Broz Rei

§   Fotos de Melide;  Xosé Manuel Broz Rei

§   Exposición de tallas e carros de cabanas e pinturas de Broz; Xosé Manuel Broz Rei

§   Actividades do Museo no ano 2020

§   Doazón de pezas para o Museo de Melide no ano 2020

§   Novas incorporacións á Biblioteca do Museo no ano 2020

§   Visitantes do Museo da Terra de Melide no ano 2020

§   Subvención do Concello ao Museo

§   Contas do Museo do ano 2020

§   Apéndice Documental: Xosé Manuel Broz Rei

-         Legaxos de Escribáns (continuación)

-         Arquivo Histórico de Lugo