Lembranzas de Melide

Nesta sección iniciada no mes de setembro do ano 2017, baixo o título "Lembranzas de Melide", o Museo da Terra de Melide pretende facer memoria, sempre baixo as premisas da aplicación de normas de respecto, rigor e agarimo, a persoas da Comarca da Terra de Melide, que xa non están fisicamente con nós, pero que permanecen vivas no recordo das xeracións actuais.
Faise unha lembranza mediante fotografías persoais (facilitadas ó Museo por parentes e achegados a cada un dos homenaxeados, rescatadas de álbumes familiares), ademais dun texto biográfico que repara nas facetas persoais e profesionais polas que son recordados cada un deles.
Son homes e mulleres, veciños dos concellos de Melide, Santiso e Toques, que destacaron pola súa traxectoria persoal, nos máis variados eidos: cultura, música, literatura, artes plásticas, ensino e artesáns... que coa súa aportación e compromiso contribuíron a deixarnos unha semente e un legado que se mantén vivo nos nosos días.
A pesar de que se procura dar a coñecer a xentes destacadas nadas na nosa comarca, tamén se inclúe a persoas que se estableceron nesta Terra de Melide, e que grazas ó seu traballo ou personalidade contribuíron a conquerir modelar a esencia deste territorio.
Iníciase esta serie co gallo da celebración da edición nº 71 da festividade do San Caralampio "A Nosa Festa", homenaxeando ó seu principal impulsor, ó doutor Don Alberto Lafuente Rodríguez, quen sen ser natural desta bisbarra, deixou unha pegada indeleble non só a nivel profesional, senón tamén a nivel musical e cultural.
O obxectivo do Museo da Terra de Melide é ir, paseniñamente, recuperando a memoria de xentes que nos precederon e ás que é de xustiza facer lembranza agradecida.
                          
                  
Grupo de Filarmónicas


XOSÉ DE MARTIÑO

IRMÁNS MATO RODRÍGUEZ


                                       

EMILIO MATO VALRELA, MILUCHO


SANTIAGO CEA RODRÍGUEZO GHEINELO


ENRIQUE RODRÍGUEZ MELLID


Enrique Ramos Rúa, o Garelo      

Eduardo Costoya Garea, tamborileiro dos Garceiras


Irmáns Blanco, percusionistas dos Garceiras


Antonio Mosteiro Silvela   


Ramón Mato Varela          “Garceiras”          


Arturo Mato Varela “Garceiras”


Jesús Mato Varela “Garceiras”


José Mato Varela “Garceiras”

Refundadores do Mosteiro de Sobrado

Escolas do Forte

José García “Muíño”

Orquestra “La Romántica”


Vello camión de bombeiros

Xoaquín López Curros


Nicolás Rosado

Convento dos P.P. Pasionistas de Melide

María Taboada e Manuel Rodríguez

Xosé Manuel Rodríguez Pampín

Casa de Roca en Priorada


Inicios da Casa Melchora

                

Don Amador Rodríguez Martínez

Irmáns Mato: Gaiteiros do Barreiro


Antonio Hermida

Barbería de Marcos

Inocencio Fuciños


A Ponte de Mera

Emilio Pereira Juega

Auto dos Reis Magos


Gaiteiros “Frol do Toxo” e Gaiteiros de Arxubide

Escola de Chelo

Academia Balmes


A desaparecida igrexa parroquial de Ribadulla


O Señor Antón de Ulloa         

A antiga igrexa de                San Pedro             


Manuel Cagide, escultor e imaxineiro de Furelos    

As antigas Bandas de Santiso

As Bandas de Música de Melide nos inicios do século XX: A Banda Municipal de Melide e a Banda da Torriña


Alfredo Montero Pampín

Doutor Alberto Lafuente Rodríguez      

Antiga Capela de    San Roque 

José Freire García, “señor José do Forno”     

Don Ricardo Sánchez Varela (Ricardo da Fábrica)    


Nilo Cea Rodríguez

Pastor Barral Camoiras, mestre e músico

Cándido Mato Mato (gaiteiro) e Ermitas Varela Varela (cantareira), pais dos Garceiras         


José Mosteiro, Axente Municipal de Melide

Plácido López, alguacil de Melide     

Gabriel Mato Varela “Garceiras”, mestre de gaiteiros          


Juana Teresa Juega López (Teresa Juega de Pereiro)      


José Varela Varela, señor José da Fraga                 

Don Andrés Sampayo Sixto  

Eugenio Pazos Reyes

Madre Refugio

Jesús Gómez Salgado “O Fidalgo”           


Antonio Castro Lareo

Don Antonio Ponte Rodríguez

Emilio Mejuto Cordido, latoeiro de Melide         


Luís Mejuto Mato, latoeiro de Melide                 

Alfonso González Fernández, latoeiro de Melide

San Caralampio en Melide 1946-2017


 


 

 

 

 


MELIDE NOS RELATOS DOS VIAXEIROS DA IDADE MEDIA E MODERNA A CIDADE DESTRUÍDA NO CAMIÑO DE HERMAN KÜNIG A COMPOSTELA e NICOLA ALBANI E O S...