Lembranzas de Melide


Nesta sección iniciada no mes de setembro do ano 2017, baixo o título "Lembranzas de Melide", o Museo da Terra de Melide pretende facer memoria, sempre baixo as premisas da aplicación de normas de respecto, rigor e agarimo, a persoas da Comarca da Terra de Melide, que xa non están fisicamente con nós, pero que permanecen vivas no recordo das xeracións actuais.
Faise unha lembranza mediante fotografías persoais (facilitadas ó Museo por parentes e achegados a cada un dos homenaxeados, rescatadas de álbumes familiares), ademais dun texto biográfico que repara nas facetas persoais e profesionais polas que son recordados cada un deles.
Son homes e mulleres, veciños dos concellos de Melide, Santiso e Toques, que destacaron pola súa traxectoria persoal, nos máis variados eidos: cultura, música, literatura, artes plásticas, ensino e artesáns... que coa súa aportación e compromiso contribuíron a deixarnos unha semente e un legado que se mantén vivo nos nosos días.
A pesar de que se procura dar a coñecer a xentes destacadas nadas na nosa comarca, tamén se inclúe a persoas que se estableceron nesta Terra de Melide, e que grazas ó seu traballo ou personalidade contribuíron a conquerir modelar a esencia deste territorio.
Iníciase esta serie co gallo da celebración da edición nº 71 da festividade do San Caralampio "A Nosa Festa", homenaxeando ó seu principal impulsor, ó doutor Don Alberto Lafuente Rodríguez, quen sen ser natural desta bisbarra, deixou unha pegada indeleble non só a nivel profesional, senón tamén a nivel musical e cultural.
O obxectivo do Museo da Terra de Melide é ir, paseniñamente, recuperando a memoria de xentes que nos precederon e ás que é de xustiza facer lembranza agradecida.

                                    
                                                            Inicios da Casa Melchora            Amador Rodríguez Martínez  
                                                                       
                                       
 

                     
                                             

 Irmáns Mato: Gaiteiros do Barreiro     Antonio Hermida        Barbería de Marcos