Lembranzas de Melide


Nesta sección iniciada no mes de setembro do ano 2017, baixo o título "Lembranzas de Melide", o Museo da Terra de Melide pretende facer memoria, sempre baixo as premisas da aplicación de normas de respecto, rigor e agarimo, a persoas da Comarca da Terra de Melide, que xa non están fisicamente con nós, pero que permanecen vivas no recordo das xeracións actuais.
Faise unha lembranza mediante fotografías persoais (facilitadas ó Museo por parentes e achegados a cada un dos homenaxeados, rescatadas de álbumes familiares), ademais dun texto biográfico que repara nas facetas persoais e profesionais polas que son recordados cada un deles.
Son homes e mulleres, veciños dos concellos de Melide, Santiso e Toques, que destacaron pola súa traxectoria persoal, nos máis variados eidos: cultura, música, literatura, artes plásticas, ensino e artesáns... que coa súa aportación e compromiso contribuíron a deixarnos unha semente e un legado que se mantén vivo nos nosos días.
A pesar de que se procura dar a coñecer a xentes destacadas nadas na nosa comarca, tamén se inclúe a persoas que se estableceron nesta Terra de Melide, e que grazas ó seu traballo ou personalidade contribuíron a conquerir modelar a esencia deste territorio.
Iníciase esta serie co gallo da celebración da edición nº 71 da festividade do San Caralampio "A Nosa Festa", homenaxeando ó seu principal impulsor, ó doutor Don Alberto Lafuente Rodríguez, quen sen ser natural desta bisbarra, deixou unha pegada indeleble non só a nivel profesional, senón tamén a nivel musical e cultural.
O obxectivo do Museo da Terra de Melide é ir, paseniñamente, recuperando a memoria de xentes que nos precederon e ás que é de xustiza facer lembranza agradecida.

                                                                                                                  Irmáns Blanco Percusionistas  
                                                                                                                             dos Garceiras


Antonio Mosteiro Silvela


Ramón Mato Varela "Garceiras"


 

Arturo Mato Varela "Garceiras"


Jesús Mato Varela "Garceiras"

 José Mato Varela "Garceiras"


Refundadores do Mosteiro de Sobrado

Escolas do Forte


José García Muíño


Orquestra “La Romántica”


Camión de Bombeiros


Xoaquín López Curros


Nicolás Rosado Convento P.P. Pasionistas de Melide


 María Taboada e  Manuel Rodríguez

 Xosé Manuel Rodríguez Pampín

 

  Casa de Roca en Priorada  

  Inicios da Casa Melchora       

  Amador Rodríguez Martínez  

  Irmáns Mato: Gaiteiros do Barreiro

   Antonio Hermida

     

 Barbería de Marcos

 Inocencio Fuciños

 Ponte de Mera

 Emilio Pereira Juega

 Auto dos Reis Magos

 Gaiteiro “Frol do Toxo” e Gaiteiros de Arxubide

 Escola de Chelo

 Academia Balmes

 A desaparecida igrexa parroquial de Ribadulla

O Señor Antón de Ulloa 

 A antiga Igrexa  de San Pedro

         

 Manuel Cagide (escultor e imaxineiro de Furelos)

         

 As antigas Bandas de Santiso

 As Bandas de Música de Melide, nos inicios do século XX: A Banda Municipal de Melide e a Banda de Torriña

 Alfredo Montero Pampín

Doutor Don Alberto Lafuente Rodríguez

 Vella Capela  de San Roque

 Don José Freire García “Señor José do Forno”

       

 Don Ricardo Sánchez Varela (Don Ricardo da Fábrica)        


 Don Nilo Cea Rodríguez

        
 Don Pastor Barral Camoiras. Mestre e músico

 Cándido Mato Mato (gaiteiro) e Ermitas Varela Varela (cantareira). Pais dos Garceiras

        

 José Mosteiro

Axente Municipal de Melide                 

 Plácido López

 Gabriel Mato Varela "Garceiras". 

 Juana Teresa Juega López (Teresa Juega “de Pereiro”)

 José Varela Varela, señor “José da Fraga”

 Don Andrés Sampayo Sixto

 Don Eugenio Pazos Reyes

 Madre Refugio

 Jesús Gómez Salgado

        

 Antonio Castro Lareo

 Don Antonio Ponte Rodríguez

 Emilio Mejuto Cordido, latoeiro de Melide

           


 Luís Mejuto Mato, latoeiro de Melide

 Alfonso González Fernández, latoeiro de Melide

 San Caralampio en Melide 1946-2017