Pezas en 3d

Modelos 3d dalgunhas das pezas do museo

Vaso cerámico da Idade do BronceIdoliño do Castro de Paradela ou de Montelén
Rodela ou disco lítico

Ara Romana


Ara Romana by raivenra on Sketchfab

Artigo elaborado polo Museo da Terra de Melide

MELIDE NOS RELATOS DOS VIAXEIROS DA IDADE MEDIA E MODERNA A CIDADE DESTRUÍDA NO CAMIÑO DE HERMAN KÜNIG A COMPOSTELA e NICOLA ALBANI E O S...