Peza do mes


 PEZA DO MES 

Iremos publicando cada mes unha peza singular do Museo. 

Nesta sección imos incluír aquelas pezas do Museo que pasan desapercibidas para os visitantes. Trátase de pezas que por non ser de uso habitual, non son coñecidas nin recoñecidas pola maioría, pero que teñen un alto valor etnográfico, arqueolóxico, histórico ou documental. ¡Pezas singulares, únicas, interesantes!.
Son unha escolla de pezas de todas as sección do Museo, que irán aparecendo mes a mes, cunha pequena explicación de cada unha delas.Peza do mes ano 2018
Peza do mes ano 2017  


Peza do mes ano 2016