Boletíns

ÍNDICES DOS BOLETÍNS PUBLICADOS:

Nesta sección publícanse os índices dos boletíns editados polo Centro de Estudios Melidenses-Museo da Terra de Melide.
Tamén é posible descargar en pdf os artigos dos boletíns 1 ó 10 ambos incluídos. En breve iranse incorporando novos números descargables.

Boletín 1
    1982


§  Presentación;   Conde de Borraxeiros 
-         Santa María de Ordes
-         San Xoán de Golán  
-         Santa Uxía do Monte
-         Santa María de Novela
-         San Xiao de Zas de Rei
-          San Xoán de Arcediago
-         Mosteiro de Sancti Spiritus de Melide               
§  Melide dos meus retornos;  Xosé María Monterroso Devesa
§  Los Ulloa y Mellid s. XV; Hermida Rodríguez
§  Poesía; Xosé Vázquez  Pintor

Boletín 2
   1983
§  Antergo Castelo de Melide; Conde de Borraxeiros
§  Os cruceiros da Terra de MelideXosé Manuel Broz Rei
§  Novas aportacións: Xosé Manuel Broz Rei
-         Crave de arco
-     Capitel floral  
§  Arte románico galego San Antolín de Toques; Carlos Platero Fernández
§  Filosofía do Camiño de Santiago; Antonio García Mourelle
§  Debuxo da praza das Coles; Xesús Iglesias Rodríguez
§  Encol dos coros melidáns; Xosé Domingos Fuciños Gómez
§   O Melide de Ticino (Suíza); Xosé Domingos Fuciños Gómez
Boletín 3
    1985

-         Don Eduardo Álvarez Carballido; X. D. Fuciños Gómez
-          Fray Guillermo Vázquez Núñez; X. M. Rodríguez Pampín
-         D. Antonio Taboada RocaHermida Rodríguez
§   Os ferreiros da terra de MelideXosé Manuel Broz  Rei
§  Acotaciones a los fueros de Mellid; Hermida Rodríguez
§  A batalla de Porto de Bois; Carlos Platero Fernández
§  Melide “forxa de cregos”; Antonio García Mourelle
§  Melide de onte (Foto)           
§  Sociedades e cultura en Melide (1900-1985); Xosé Domingos Fuciños Gómez
-         Xosé Vázquez Pintor
-         Xosé  Monterroso Devesa
-         Manoel  Souto
-         Exeria Branco
-         D.  Andrés Sampayo Sixto
-         Fernando Vázquez  Arias
-         Xesús Iglesias Rodríguez
-         Munehiro IkedaBoletín 4
   1988
§  Prólogo
§   Escavacións arqueolóxicas no Castro da Graña; Gonzalo Meijide Cameselle;  Fernando Acuña Castroviejo
§  Materiais da Mámoa da Martagona; Ramón Fábregas Valcarce
§  Bronces do Museo Terra de MelideGonzalo Meijide Cameselle
§   Notas sobre o Tesouriño numismático de Gundrei;  A. Ortíz Fernández;  F. Acuña Castroviejo
§  Os zapateiros de Melide;  Xosé Manuel Broz Rei


Boletín 5
    1990

Boletín 6
   1991
              Boletín 7
    1992
Boletín 8
   1993

  
               

Boletín 9
   1995
-          Parroquias de Melide (parte 1)
-          Parroquias de Melide (parte 2)
-          Parroquias de Melide (parte 3)
-          Características dos Hórreos
-          Reloxos de sol e portas antigas
-          Artistas de Melide
-          As Telleiras
-          Pontes, pasais e muíños
-          Fornos e panadeiros
-          As fontes
-          Poesía etnográfica
§   Continuación do Libro Becerro de Sancti Spiritus; Xosé Manuel Broz Rei;  Dolores Primo Barja

Boletín 10
    1997

Boletín 11
   1998
Boletín 12
   1999

Boletín 13
   2000
Boletín 14
    2001-         A fachada do Hospital
-         Laudas do convento franciscano
-         O sartego de Diego García
-         A Orde do Temple en Melide
-         Os xudeus en Melide 
-         Melide medieval Boletín 15
   2002
                        

Boletín 16
   2003                

Boletín 17
   2004
                    


Boletín 18
   2005
 • Índice
 • Presentación;  Xosé Manuel Broz Rei
 • Novas   aportaciós ó patrimonio da Terra de Melide: Xosé Manuel Broz Rei
-         O cruceiro de Melide
-         O Cristo de Grobas
-         Santa María de Baltar
-         San Antonio de Grobas
-         O Retablo lateral de Golán
-         A Construción dun hórreo tradicional                   
                

Boletín 19
    2006
 • Índice
 • Presentación; Xosé Manuel Broz Rei
 • Novas aportacións ó patrimonio da Terra de Melide: Xosé Manuel Broz Rei
-         Os telleiros de Leboreiro
-         Un Cabaleiro de Santiago                    
                

Boletín 20
    2007 • Índice
 • Presentación;  Xosé Manuel Broz Rei
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide: Xosé Manuel Broz Rei
-         A ponte de Furelos
-         A Pena Ferrada
-         Pazo de Vilar de Ferreiros
-         Letreiro na torre parroquial                     

Boletín 21
     2008
 • Presentación, Xosé Manuel Broz Rei 
 • Estudios sobre a arqueoloxía de Melide; Cristina Vázquez Neira
-         Petróglifo de Vilares
-         Mámoa do Raposo
-         Castro de Melide
-         Fusaiola e machado de Penas                
§   Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         A vella capela de San Roque
-         Gravados na igrexa do Leboreiro
-         A Bóveda do Convento de Sancti Spiritus
-         O Castelo de Grobas
-         Antigas tendas de mostrador
-         As casas do Arcebispo D. Mateo Segade Bugueiro
-         Melide nos Camiños de Santiago
-         Texto do vídeo realizado polo Museo sobre o Patrimonio da Terra de Melide nos Camiños de Santiago                     
 • Testamento de Teresa Sánchez Varela. Xenealoxías da Casa de Quindimil no século XV; César Gómez Buján
 • Fotos aéreas de Melide
 • Heráldica na Obra Pía de Melide;   César Gómez Buján
§   O Arciprestado de Abeancos. Vida parroquial séculos  XVII-XIX; Gonzalo Fraga Vázquez
§   Historia e lenda do Camiño de Santiago. As ordes militares; Xosé Núñez López
 • Noticia inédita sobre D. Mateo Segade Bugueiro;  Amador López Valcárcel
 • La capilla de Nuestra Señora del Carmen de Melide; Conde de Borraxeiros
 • Lembranza de Manuel Mejuto Sesto
 • Artistas no Camiño de Santiago en Melide
 • Actividades do Museo no ano 2008
 • Contas do Museo do ano 2008
 • Doazóns de pezas para o museo no ano 2008
 • Apéndice Documental: Xosé Manuel Broz Rei;  Dolores Primo Barja
-         Catastro da Ensenada. Santa María de Melide
-         Catastro da Ensenada. Real de Legos de Santa María da Capela
-         Informes das inspeccións das escolas de Toques, Santiso e Melide no ano 1806 (Arquivo Histórico Universitario de Santiago)
                     Boletín 22
    2009

 • Presentación; Xosé Manuel Broz Rei
 • A escultura antropomorfa de Reboredo; Cristina Vázquez Neira
 • As “corrupias” no concello de Melide; Manuel Silva García
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         Retablo de San Antonio
-         Retablo do Nazareno
-         Órgano de Sancti Spiritus
-         Capela do Santo Cristo
-         Imaxe do Neno Xesús
-         A Praza do Convento
-         Un Camiño de Santiago
-         A fragua do latoeiro                
 • Selos oficiais da Terra de Melide a finais do século XIX; César Gómez Buxán
 • Camilo José Cela pasou por Melide: Recorte de prensa do ABC de Sevilla do ano 1942
 • Fotos de Melide (continuación); Xosé Manuel Broz Rei
 • La Obra Pía de San Antonio de Melide; Eduardo Lence Santar
 • As orixes mediavais da Xunta de Galicia; Carlos Barros     
 • Publicación de traballos do historiador Eduardo Álvarez Carballido publicados en Galicia Histórica e Galicia Diplomática:
-         Monasterios Olvidados: A Capela
-         Monasterios Olvidados: A Capela II (conclusión)
-         Escultura en Galicia: Capitel de los Gaiteiros
-         El crucero de San Roque de Mellid
-         Pinturas murales de Santa María de Mellid
-         Antiguas pinturas en la iglesia de Santi Espíritus en Mellid
 • Nuevos datos sobre los beguinos de Galicia y su vinculación con el Camino de  Santiago;  Josep Perarnau Espelt
 • Ordenanzas Municipales  del Ayuntamiento de la Villa de Mellid, año de 1928
 • Os da “Terra da Baixo”;  José Núñez López
 • Obradoiro de José da Fraga; Xoán Ramón Martínez Abalo
 • O carro galego; Xosé Díaz Cabanas
 • Anecdotario
 • Actividades do Museo no ano 2009
 • Visitantes do Museo no ano 2009
 • Doazón de pezas para o Museo no ano 2009
 • Contas do Museo no ano 2009
 • Apéndice Documental: Cristina Vázquez Neira;   Dolores Primo Barja;  Xosé Manuel Broz Rei
-         Provisión de becas de San Xerome ano 1765 (Arq Hª Uni.de Santiago)
-         Padrón de vecinos de Mellid, ano 1765 (Arquivo do Reino de Galicia)
             

Boletín 23
   2010


 • Presentación; Xosé Manuel Broz Rei
 • A arqueoloxía do Museo de Melide; Cristina Vázquez Neira
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         Escudo de armas dos Varelas das Seixas
-         A Casa da Encomenda de Portomarín
-         Escudo dos Moscoso
-          O muro-cerca do nabal do Convento de Melide
-          O Castelo de Pambre e Melide
-         A ponte de Busel
-         O retablo do Nazareno
-         Imaxe do Anxo da Garda e Virxe do Perpetuo Socorro
-         As pinturas da Capela
-          O Castro de San Martiño das Varelas                     
 • O obradoiro de Gabriel Garceiras; Xoán Ramón Martínez Abalo
 • El coto de San Juan de Furelos;  Antonio Taboada Roca
 • Síntese da historia do queixo galego; Xosé Núñez López
 • Os que non queremos  queixo; Xosé Manuel Broz Rei
 • Fotos de Melide (continuación); Xosé Manuel Broz Rei
 • O Camiño visto por un neno de Melide; Pedro Panduriño
 • Haikus da terra (con morriña);  Manuel Silva García
 • Fotógrafos de Melide: irmáns Arturo e Marcial Conde Gómez e irmáns Adolfo e Manolo Iglesias
 • Sumarios dos boletíns publicados ata agora
 • Actividades do Museo no ano 2010
 • Doazón de pezas para o Museo no ano 2010
 • Visitantes do Museo no ano 2010
 • Contas do Museo no ano 2010
 • Apéndice Documental: Cristina Vázquez Neira; Dolores Primo Barja; Xosé Manuel Broz rei
-         Catastro de Ensenada: San Juan de Furelos (Arquivo do Reino de Galicia)
-         Personal de Legos de Furelos
-         Pleito de Furelos
               


Boletín 24
    2011

 • Presentación; Xosé Manuel Broz Rei
 • O petróglifo de Pena Ferrada; Cristina Vázquez Neira;  Xurxo Broz Rodríguez
 • As pedras fitas ou menhires de Andabao; Cristina Vázquez Neira;  Xurxo Broz Rodríguez
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         O  río Catasol
-         A inscrición da ponte Mourazos
-         O  Camiño Real de Melide á Coruña
-         Pinturas murais da Capela
-         Patrimonio do Convento franciscano de Melide
-         Novos cruceiros na Terra de Melide
-         O  románico de Moldes
-         A Familia Mosquera
-         Lembranza do pintor Rocha                 
 • As fervenzas da Terra de Melide; Manolo Castro 
 • O  Camiño Real ou Camiño dos Arrieiros de Santiso; Miguel Ares Rúa
 • Notas etnolingüísticas da Terra de Melide (I); Ramón Fraga García
 • Importante novidade editorial sobre o Pazo de Vilar de Ferreiros-Visantoña;  José Núñez López
 • A familia dos Xuliáns do Barreiro
 • Mensaxes sociais do Nadal (no terceiro milenio d.C.); Manuel Silva García
 • Fotos de Melide (continuación); Xosé Manuel Broz Rei
 • Actividades do Museo no ano 2011
 • Doazón de pezas para o Museo no ano 2011
 • Visitantes do Museo no 2011
 • Contas do Museo no ano 2011
 • Apéndice Documental: Cristina Vázquez Neira;  Dolores Primo Barja;  Xosé Manuel Broz Rei
-         Escribáns da Terra de Melide (Arquivo Histórico Universitario)
-         Catastro da Ensenada: San Cosme de Beigondo
-         Real Provisión contra los caseros del Hospital de Melide no ano 1844
-         Reglamento de la Asociación Patronal del ramo de calzados, curtidos y similares de la Villa de Mellid ano de 1931
               


Boletín 25
    2012 • Presentación; Xosé Manuel Broz Rei
 • ¿Novos chantos megalíticos na Terra de Melide?; Cristina Vázquez Neira;  Xurxo Broz Rodríguez
 • “Os Castelos” e a “chimenea dos Mouros” do Rechinol; Cristina Vázquez Neira;  Xurxo Broz Rodríguez
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         Castro Canseco, Retablo da Parroquial, as imaxes do Retablo, pinturas murais, Museo Parroquial, Retablo do Nazareno
-         Restauración do Retablo da Capela
-         Guillermo Vázquez Núñez, Padre Mercedario
-         Xenealoxía do apelido Mellid
-         Apelidos estranxeiros en Melide
-         Os Camoiras, 3 xeracións de canteiros na Terra de Melide                
 • As familia Bugliot na Terra de Melide; Miguel Bugliot
 • Un país de ovellas. Gando e gandeiros dunha parroquia do centro de Galicia hai 250 anos; Miguel Ares Rúa
 • Síntese histórica de “El Amboage”; José Núñez López
 • Un emigrante de Visantoña en Arxentina; Xosé Manuel Broz Rei
 • A pintura de Óscar López Sueiro; Xosé Manuel Broz Rei
 • Castelos de Galicia-Provincia da Coruña; Manolo Castro
 • Notas etnolingüísticas da Terra de Melide (II); Ramón Fraga García
 • Poesías;  Manuel Silva García e Antonio Vázquez Tierra
 • Fotos de Melide (continuación); Xosé Manuel Broz Rei
 • Pintores no Camiño
 • Actividades do Museo no ano 2012
 • Doazón de pezas para o Museo da Terra de Melide no ano 2012
 • Visitantes do Museo no 2012
 • Contas do Museo no ano 2012
 • Os franceses en Melide na Guerra da Independencia
 • Apéndice Documental: Cristina Vázquez Neira, Dolores Primo Barja e Xosé Manuel Broz Rei
-         Catastro da Ensenada: San Cristobal de Pezobre
-         Catastro da Ensenada: San Vicente de Ribadulla                  
-         Escribáns de Melide (séculos XVII-XIX)
               


Boletín 26
    2013 • Presentación;  Xosé Manuel Broz Rei
 • A escultura antropomorfa castrexa na Terra de Melide; Cristina Vázquez Neira;  Xurxo Broz Rodríguez
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         Patrimonio da aldea do Ribeiro en Viantoña
-         Celosía de Maceda
-         O chamador da porta do hospital de peregrinos de Melide 
-         As imaxes da Capela
-         A fachada da casa Rectoral
-         Lembranza da vella igrexa de San Pedro
-         Lembranza dos que escribiron o libro Terra de Melide
-         A vella escola das Cazallas
-         Un cesteiro artesán                 
 • Conflictividade social e revoltas antifiscais nas parroquias do centro de Galicia nos séculos XVII e XVIII. Introducción; Miguel Ares Rúa
 • Nótula sobre o apelido Juega. Unha ponla Valle-Inclán en Melide. Teresa Juega de Pereiro;  José Mª Monterroso Devesa-Juega
 • Breves apontamentos sobre os Monterroso de Melide; José Mª Monterroso Devesa-Juega
 • Memoria histórica da Policía Municipal de Melide. De Gardas  municipais a Policías locais; Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
 • O Trivial da terra de Melide; Xesús Manuel Freire López
 • Conmovedora historia dun galego emigrado;  Xosé Núñez López
 • O nacemento da Codeseira; Socorro Cea Vázquez
 • 55 anos despois do 34.334; Socorro Cea Vázquez
 • Notas etnolingüísticas da Terra de Melide (III); Ramón Fraga García
 • Indefinida paisaxe; Antonio Vázquez Tierra
 • Con amor e morriña; Manuel Silva García
 • Visita á Terra de Melide; Alfredo Ferreiro  
 • Premio de normalización lingüística; Xosé Manuel Broz Rei
 • Fotos de Melide (continuación); Xosé Manuel Broz Rei
 • Exposicións no Museo
 • Actividades do Museo no ano 2013
 • Doazón de pezas para o Museo da Terra de Melide no ano 2013
 • Visitantes do Museo da Terra de Melide no ano 2013
 • Contas do Museo no ano 2013
 • Apéndice Documental: Cristina Vázquez Neira ,  Dolores Primo Barja  e Xosé Manuel Broz Rei
-         A fábrica de curtidos de Furelos (Arquivo Histórico de Santiago)          
-         Texto do programa de festas de San Roque no ano 1952  
                 

Boletín 27
    2014§   Presentación; Xosé Manuel Broz Rei
Sondaxes arqueolóxicas valorativas no patio da casa Reitoral; Iván Álvarez Merayo
§  Pasado e presente de Agro de Nogueira; Sara Rodríguez  Souto
§   Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         O Arquivo Taboada Roca
-         Escudos do Museo da Terra de Melide
-         O Nazareno de Melide
-         As campás da torre de Melide
-         Carboeiros e corticeiros nas ribeiras de Ulla                 
§   Tabernas, pensións e casas de xantar no Melide da memoria desde a Idade Media ata 1970; Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
 • A rapa das bestas. Anécdota, lenda do orixe e historia; Xosé Núñez López
 • A grandeza da muller labrega (I); Socorro Cea Vázquez
 • Notas etnolingüísticas da Terra de Melide (IV); Ramón Fraga García
 • Morrendo de morriña; Manuel Silva García
 • Poemas; Antonio Vázquez Tierra
 • Doazón de pezas para o Museo de Melide no ano 2014
 • Actividades do Museo no ano 2014
 • Visitantes do Museo da Terra de Melide no ano 2014
 • Contas do Museo no ano 2014
 • Apéndice Documental: Xosé Manuel Broz Rei
-         Os Castelos de Melide          
-         Melide no libro de viaxe “De Nápoles a Santiago de Galicia” de Nicola Albani (1743)  
               

Boletín 28
    2015
 • Presentación;  Xosé Manuel Broz Rei
 • A Mámoa de Losoiro no mapa de Fontán;  Cristina vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         Imaxes da Terra de Melide
-         Frai Alonso deMelide, fundador do Convento e Hospital de Sacti Spiritus de Melide
-         Portas medievais
-         Antonio Varela Bermúdez, da Casa de Golán
-         Ramón Lago Parrado, Hermano Mercedario
-         Mapa de Melide do ano 1812
-         Furelos da Encomenda de Portomarín               
§   O cine e as Veladas no Melide de onte; Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
§   Arquivos fotográficos de Melide: Fuciños, Landín e Pereiro; Xosé Manuel Broz Rei
§  Notas etnolingüísticas da Terra de Melide (V); Ramón Fraga García 
§  Berardo de Visantoña, 1878-1936; José Núñez López  
 • A grandeza da muller labrega (II);  Socorro Cea Vázquez
 • A perda cultural da Terra de Melide; Miguel Bugliot
 • Carlistas na Terra de Melide; Miguel Bugliot
 • Pregón da Festa de San Caralampio do ano 1996; Fernando Acuña Castroviejo
 • A Divina Comedia en galego. Maxistral tradución de Darío Xohán Cabana;   Manuel silva García
 • Poemas Invernais; Manuel Silva García
 • Doazón de pezas para o Museo de Melide no ano 2015
 • Actividades do Museo no ano 2015
 • Actividades do Museo da Terra de Melide e da Oficina de información durante os anos 2008-2015
 • Visitantes do Museo da Terra de Melide no ano 2015
 • Contas do Museo no ano 2015
 • Apéndice Documental: Cristina Vázquez Neira, Dolores Primo Barja, Xosé Manuel Broz Rei
-         Furelos da Encomenda de Portomarín      

  
Boletín 29
    2016


 • Presentación;  Xosé Manuel Broz Rei
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         A celosía de San Paio de Figueiroa
-         O nabal do Hospital e a corredoira das Cavadas
-         As pontes do Río Seco
-         O muíño de Furelos
-         A familia González, latoeiros de Melide
-         O Camiño de santiago en Melide, variante de Penas
-         Inauguración do Castelo de Pambre
-         A portada do Hospital- Museo
-         Xenealoxías da Terra de Melide: Varela das Seixas- Varela Sotomaior- Casa de Guillar- Gregori-Lasserre
-         A familia Taboada Vázquez
-         A familia Fernández de Gondollín            
§   Recordos de Melide: os coches das feiras; Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
 • Proxecto web abeancos.gal; Cristina vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
 • Familia Galuá; Xosé Manuel Broz Rei e Manuel Silva García
 • San Xiao de Frades, un mosteiro medieval en Santiso; Miguel Ares Rúa
 • Xabier Gorostiaga SJ (1937-2003). O soñador dos soños posibles; Begoña López Martínez
 • A emigración da Terra de Melide. As Sociedades Galegas no País Vasco e os presidentes da Terra de Melide;  Milo Mosteiro Mato
 • Ruta comercial de Ourense a Betanzos. Tramos Furelos-Folladela; David Prieto Sanguiao e Iria Buján Raposo
 • Co caderno de viaxe por Terras de Melide e Sobrado; José Manuel Yáñez Rodríguez
 • Augas minero-medicinais. Augas sulfurosas da Terra de Melide; Manolo Castro Rei
 • Notas etnolingüísticas da Terra de Melide (VI); Ramón Fraga García
 • Resumo da obra literaria de Xosé Núñez López; Xosé Núñez López
 • Tristura da Xustiza. Anacos da vida dun avogado; Jesús Varela Fraga
 • Moldes. Parroquia pequena. Freguesía feraz; Manuel Silva García
 • Retorno á infancia;  Manuel Silva García
 • Poemas; Antonio Vázquez Tierra
 • Arquivos fotográficos de Melide;  Xosé Manuel Broz Rei
 • Actividades do Museo no ano 2016
 • Doazón de pezas para o Museo de Melide no ano 2016
 • Visitantes do Museo da Terra de Melide no ano 2016
 • Contas do Museo no ano 2016
 • Apéndice Documental: Cristina Vázquez Neira, Dolores Primo Barja, Xosé Manuel Broz Rei
-         Estadística de Melide dos anos 1879-82-88 
-         Furelos da Encomenda de Portomarín (continuación) 
-         Protocolos de Escribáns (continuación)
         


Boletín 30
    2017
 • Presentación; Xosé Manuel Broz Rei
 • Homenaxe a Mingos Fuciños in memoriam
-         A memoria que sempre resucita; Xosé Vázquez Pintor
-         Xente boa: Mingos de Pita; Jesús Varela Fraga
-         Homenaxe a Mingos Fuciños: Terramelidao a ultranza; Xosé Manuel Broz Rei
§   Trinta anos das escavacións arqueolóxicas galego-polacas no Castro da Graña e Val do Río Furelos, Toques, A Coruña (1987-1994);Gonzalo Meijide Cameselle
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         Furelos, da Encomenda de Portomarín
-         O Hospital das Seixas no Camiño Primitivo
-         As Ordes de San Juan ou de Malta, do Temple, da Orde seglar Franciscana, en Melide
-         A Casa da Cruz
-         A pedra das vieiras
-         Zapateiros e panadeiras en Melide          
 • Gonzalo Cea, zapateiro de raza; Soqui Cea Vázquez
 • A arqueoloxía do Museo de Melide (II); Cristina vázquez Neira
 • Achados de estruturas arqueolóxicas nas rúas do ensanche de Melide: principais resultados dos traballos de control arqueolóxico das obras de instalación da rede de Gas Natural; Simón Pena Basso, Inmaculada Castro Paredes, Xurxo Broz
 • Abeancos.gal. Actualización 2017; Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
 • A Batalla de Melide. Aspectos sociais e militares da Francesada na bisbarra melidense;  Miguel Ares Rúa 
 • Os Garceiras de Melide e o camiño da gaita galega á modernidade; Milo Mosteiro Mato
 • Biografía de muíño. José María Alfonso García; Mª Belén García Codesido
 • Martiño Vázquez. Historia dun gaiteiro; Lucía Vázquez Brozos
 • Gaiteiros da Terra de Melide en Biscaia; Xosé Mosteiro Valiño
 • Centros galegos con melidaos; Ovidio Santos 
 • Dous escultores tallistas de Furelos: Benigno Valiño e Delmiro López; Xosé Manuel Broz Rei
 • O mandil de San Martiño de Oleiros (Toques). Reprodución dun mandil de mostra (panosdaquí tecido tradicional galego);  Carlos Díaz Cabeza e Manuel Otero López
 • As mulleres galegas no rural: pasado, presente e previsións de futuro; Mª Montserrat Varela Vázquez
 • Los Teixeiro de Recimil; Luís Robles Teijeiro
 • Xentes da Terra de Melide; Miguel Bugliot e Pilar Barreiro
 • O Tío Manuel de García; Manuel Silva García
 • Personaxes que non debemos esquecer; José Núñez López
 • Boletín nº 30. Nadal 2017; Ermitas Porto Roca
 • Unhas palabras previas á lectura de “No cinzel livre das securas”, de Antom Laia; Xosé García
 • Unha obra de teatro: El valle de la colina; Xosé Manuel Broz Rei
 • Notas etnolingüísticas da Terra de Melide (VII); Ramón Fraga García
 • Arquivos fotográficos de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
 • Actividades do Museo no ano 2017
 • Doazón de pezas para o Museo de Melide no ano 2017
 • Visitantes do Museo da Terra de Melide no ano 2017
 • Contas do Museo do ano 2017
 • Apéndice Documental: Cristina Vázquez Neira, Dolores Primo Barja, Xosé Manuel Broz Rei
-         Orden de San Juan –Encomenda de Portomarín, San Juan de Furelos (Archivo Histórico Nacional de Madrid)
         


Boletín 31
   2018 • Presentación; Xosé Manuel Broz Rei
 • A Mingos Fuciños, in memoriam. Requiem por un gaiteiro; Fernando Vázquez Arias, Xosé Manuel Broz Rei
 • Novos achados de estruturas arqueolóxicas identificadas nas obras de Gas Natural en Melide. O que agochan as nosas rúas; Simón Pena Basso, Inmaculada Castro Paredes, Xurxo Broz
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         Casas antigas de Melide
-         Dúas casas melidás
-         A casa urbana melidá 
-         Azulexos en casas antigas
-         Tendas antigas 
-         A familia Ron Varela
-         Juana Díaz Páramo Rigueiro- Sor María de la Cruz. Monxa no convento de Santa Clara de Santiago          
 • As Ichoas; Xaquín Vázquez Rodríguez, Xosé Manuel Broz Rei
 • Museo da Terra de Melide: 1978-2018. 40 anos dunha institución dedicada ó estudo, conservación e divulgación do Patrimonio Cultural da Comarca; Cristina Vázquez Neira
 • Abeancos.gal. Actualización 2018; Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
 • Don Eladio y su época (reflexiones de un testigo); Héctor Fraga García
 • Emilio Ares Lois;  Emilio Ares Rico
 • Roberto Cea Veiga. Un crego exemplar, abnegado e xeneroso; Manuel Silva García
 • Antonio Mosteiro Silvela, o gaiteiro de Penacoba; Xosé Mosteiro Valiño, Milo Mosteiro Mato
 • Personaxes melidás: Manuel Rosado García; Xosé Manuel Broz Rei
 • Nicolás Rosado Fajardo de Andrade, un pintor melidao de adopción; Nicolás Rosado Gómez
 • Xosé Núñez López, o incrible escritor de Visantoña; Ana María Pérez 
 • Do primeiro pecado (mortal) e da primeira confesión (un diálogo rocambolesco co Frade Jeremías de las Sagradas Espinas); Manuel Silva García 
 • Nomes galegos, por favor; Soqui Cea Vázquez
 • Notas etnográficas; Miguel Ares Rúa
 • Notas etnolingüísticas da Terra de Melide (VIII); Ramón Fraga García 
 • As aldeas baleiras;  Ermitas Porto Roca
 • Melide visto e vivido polos da Terra de Baixo, fai un século; José Núñez López
 • Don Juan Vázquez de Mella y Galicia;  Antonio Taboada Roca
 • Fotos de Melide;  Xosé Manuel Broz Rei
 • Actividades do Museo no ano 2018
 • Doazón de pezas para o Museo de Melide no ano 2018
 • Visitantes do Museo da Terra de Melide no ano 2018
 • Contas do Museo do ano 2018
 • Apéndice Documental: Xosé Manuel Broz Rei
-         Protocolos notariais (continuación)
        

Boletín 32
   2019
 • Presentación;  Xosé Manuel Broz Rei
 • Novas aportacións ó patrimonio de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
-         Casas antigas de Melide (continuación)
-         A confraría do Carme 
-         Sor María de la Cruz. Monxa no convento de Santa Clara de Santiago (continuación)
-         Furelos, da Encomenda de Portomarín
-         Xenealoxías de Furelos          
 • Apelidos de Furelos; Xaquín Vázquez Rodríguez
 • Simboloxía solar, estelar, lunar e floral na arte e nas artes populares da Terra de Melide; Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
 • A gata-fouce. De ferramenta do labrego a símbolo apotropaico da loita contra o mal; Xurxo Broz Rodríguez e Cristina Vázquez Neira
 • Abeancos.gal. Actualización 2019; Cristina Vázquez Neira e Xurxo Broz Rodríguez
 • Estivadas e agros; José Rodríguez Suárez
 • San Pedro de Melide. Un documento;  Miguel Ares Rúa
 • As barberías de Melide. Melide na prensa escrita; Ana María Pérez
 • Xosé Rodríguez Seixas, o gaiteiro de Laudio; Milo Mosteiro Mato
 • Costureiriña bonita;  Xosé Mato Valiño
 • Dr. Héctor Fraga García (orígenes y evolución de un historial profesional);       Héctor Fraga García 
 • Pilar de Pedrouzos e o Xuíz de Arzúa;  Manuel Silva García 
 • Raíces e Réquiems; Manuel Silva García 
 • Postremeira colaboración dun amigo da “casa”; Xosé Núñez López
 • Herba Grileira. Dez anos de música, terra e tradición; Iván Gómez Blanco
 • A familia Saavedra de Melide e a orquestra os Trobadores; Inma Castro Saavedra
 • Pepe D. Cabanas: paixón polo carro;  Soqui Cea Vázquez
 • Deputados  a Cortes polo distrito de Arzúa (1846-1923); Armando Cascón Rodríguez e Fernando Suárez Golán
 • Jesús Varela Fraga, un melidao in memoriam; José Manuel Broz Rei 
 • Notas etnolingüísticas da Terra de Melide (IX); Ramón Fraga García 
 • Fotos de Melide; Xosé Manuel Broz Rei
 • Actividades do Museo no ano 2019
 • Doazón de pezas para o Museo de Melide no ano 2019
 • Visitantes do Museo da Terra de Melide no ano 2019
 • Contas do Museo do ano 2019
 • Apéndice Documental: Xosé Manuel Broz Rei
-         Hermandad  de Rocamador
-         Contrato de arrendamento do lugar do Piñeiro, Toques
-         Legaxos de Escribáns (continuación)